Lyhyt esittely


Sam Inkinen (s. 1970) on tohtoriksi väitellyt mediatutkija, kirjailija, kolumnisti ja konsultti. Inkinen tunnetaan visionaarisena ja poleemisena ajattelijana sekä innostavana puhujana, jonka keskeinen pyrkimys on akateemisen teorian kytkeminen elävään elämään ja käytäntöön.

 

Inkinen on toiminut 1990-luvun alusta lähtien tutkijana ja opettajana mm. Vaasan, Lapin, Oulun ja Turun yliopistoissa sekä luennoinut aktiivisesti eri eurooppalaisissa korkeakouluissa. Tutkijana, konsulttina, kuraattorina ja neuvonantajana hänen erityisosaamisensa liittyy mm. seuraaville alueille: 

  • media- ja informaatioyhteiskunta
  • elämystalous
  • luovuus ja innovaatiot
  • verkostot, heimot, identiteetit
  • uusi mediateknologia
  • sisältötuotanto
  • elektroninen estetiikka

Sam Inkinen on toiminut konsulttina ja asiantuntijana lukuisissa media- ja teknologia-alan kehityshankkeissa perehtyen varsinkin yhteisö- ja identiteettikysymyksiin sekä monikanavaisuuteen ja hybridimedian problematiikkaan.

Tohtori Inkinen on toimittanut yksin ja kollegojensa kanssa lukuisia tieteellisiä teoksia. Näistä mainittavimpia on kansainvälisesti arvostetun Walter de Gruyter -kustantamon julkaisema antologia Mediapolis. Aspects of Texts, Hypertexts and Multimedial Communication (1999) sekä teossarjat Mediatieteen kysymyksiä (Lapin yliopisto 1998–2001) ja The Integrated Media Machine (Edita & Lapin yliopisto 1999–2005).

Tulevaisuusaiheista tuotantoa edustaa Henrik Bruunin ja Fredrik Lindbergin kanssa toimitettu antologia Tulevaisuus.nyt. Riskiyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet (Finn Lectura 2002), joka on ilmestynyt ruotsiksi nimellä Framtiden i nuet. Om konsten att möta det okända (Söderströms 2003). Kasvatuksen ja koulutuksen haasteisiin syvennytään mm. teoksessa Sivistyksen haaste. Kirjoituksia kulttuurista, kasvatuksesta ja teknologiasta (2003).

 

Sam Inkisen laaja väitöskirja Teknokokemus ja Zeitgeist. Digitaalisen mediakulttuurin yhteisöjä, utopioita ja avantgarde-virtauksia (1999) keskittyy uuden mediateknologian, informaatioyhteiskunnan ja digitaalisen kulttuurin ilmiökentän tarkasteluun. Tuoreemmasta kirjallisesta tuotannosta mainitsemisen arvoisia ovat kollegojen kanssa toimitettu uutuusteos Minne matka, luova talous? (2006), Matti Itkosen ja V.A. Heikkisen kanssa toimitettu 640-sivuinen antologia Eletty tapakulttuuri. Arkea, juhlaa ja pyhää etsimässä (2004) sekä Suomen ja Viron kulttuurisuhteeseen keskittyvä Eesti ja uus Euroopa / Viro ja uusi Eurooppa (2006).

Populaarille yleisölle suunnatuista tietokirjoista esimerkkejä ovat mm. teokset Tekno – digitaalisen tanssimusiikin historia, filosofia ja tulevaisuus (1994) sekä kulttuurituristeille tarkoitettu Helsinki Culture Guide (1996). Kaunokirjallisuuden osalta mainitsemisen arvoinen on yhdentyvän Euroopan hengessä kirjoitettu matkakirja Uuden Euroopan Sinfonia (1993).

Journalistin, reportterin ja aikalaistarkkailijan roolissa Sam Inkinen on laatinut runsaasti populaareja lehtiartikkeleita eri aihealueista. Hän on avustanut eri tiedotusvälineitä ja toiminut lukuisten eri medioiden kolumnistina.

 

Sam Inkinen on matkustanut runsaasti ja käynyt tieteellisten ja journalististen tutkimusmatkojen merkeissä noin sadassa maassa. Kirjailija Olavi Paavolaisen ja 1920-luvun tulenkantajien hengessä hän peilaa suomalaisuutta ja eurooppalaisuutta laajempiin maailmanlaajuisiin virtauksiin. Tohtori Inkinen luennoi mielellään matkakokemuksistaan ja globaalin trendikartan muutoksista.

 

 

Viime vuosien julkaisuja:

 

Kameleontti-kuluttajan paluu (2015)

 
FUTUAeroport II (2014)

Sanoja ja tekoja (2011)

 

Innovation Dynamics (2011)
 
Email: sam(at)inkinen.org
Email: sam.inkinen(at)gmail.com
© Sam Inkinen 2014
Rovanetti