Научные статьи и исследования 

 

Innovaatio ja ”innoflaatio”. Osaamisen, johtamisen ja ennakoinnin ajankohtaisia haasteita. Teoksessa Ståhle, Pirjo (toim.), Tieto ja osaaminen kilpailuetuna. Business review 3/2009. Johtamisen käsikirjat. Helsinki: Kauppalehti.


Homo creativus: creativity and serendipity management in third generation science and technology parks. Science and Public Policy 36 (7), August 2009. (Ilkka Kakon kanssa)


Entooppinen tulevaisuusajattelu. Näkökulmia innovaatioprosesseihin, semiotiikkaan ja huomisen ennakointiin. Teoksessa Hartama-Heinonen, Ritva & Sorvali, Irma & Tarasti, Eero & Tarasti, Eila (toim.), Kielen ja kulttuurin saloja. In honorem Pirjo Kukkonen 5.9.2009. Acta Semiotica Fennica XXXV. Imatra: International Semiotics Institute & Helsinki: Semiotic Society of Finland. (Juuso-Ville Gustafssonin kanssa)


Open Innovation Meets Innovation Media. Concepts, Aspects and Future Trends of Creative Processes and Innovation Ecosystems. The Sixth Conference on Innovation Journalism. Stanford University 20.5.2009. A Conference Paper. (Jari Kaivo-ojan kanssa)

Minne matka, digibisnes? Haasteita ja mahdollisuuksia innovaatiotalouden ja digitaalisten ekosysteemien aikakaudella. Verkkojulkaisu osoitteessa , 2009.


Inventing the Future. New Themes and Vocabulary: Experience Economy, Service Design, Information Visualisation. Verkkojulkaisu osoitteessa , 2009.


Epilogue: Art, Food, Culture. Aspects of Gastro Tourism and Experience Economy. Teoksessa Itkonen, Matti et al., (eds.), The Illuminating Traveler. Expressions of the Ineffability of the Sublime. University of Jyväskylä (Department of Teacher Education) & Lapland Institute for Tourism Research & Icelandic Tourism Research Centre. (Joona Pietarilan kanssa)


”Kirnipsis, karnapsis”. Hotelli Torni sivistyksen, kaupunkikulttuurin ja avantgarden asialla. Teoksessa Inkinen, Sam & Kuusamo, Altti & Ylä-Kotola, Mauri (toim.), Merkitysten maailmantorilla. Dosentti Henri Bromsin juhlajulkaisu. Lapin yliopiston hallinnon julkaisuja n:o 44. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2008.


Henri Bromsille (intro). Teoksessa Inkinen, Sam & Kuusamo, Altti & Ylä-Kotola, Mauri (toim.), Merkitysten maailmantorilla. Dosentti Henri Bromsin juhlajulkaisu. Lapin yliopiston hallinnon julkaisuja n:o 44. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2008.


Qua vadis, homo ludens? (preface). Teoksessa Fernandez, A. & Leino, O. & Wirman, H. (eds.), Extending Experiences. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2008.


Sivistys digitaalisen median aikakaudella. KeVer 6 (4) (2007). http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/issue/view/4


Avoimen innovaation filosofiaa ja reunaehtoja: havaintoja luovista prosesseista, luovista toimialoista ja innovaatioympäristöistä. Teoksessa Avoin innovaatio. Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet. Tutkimusraportti 190 (tilaajana Tekes). Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kouvolan tutkimusyksikkö.


Virtuaalitodellisuus (VT). Asiantuntija-artikkeli teoksessa Maamme Suomi. WSOY 2007.

Homo Creativus. Aspects of Creativity and Serendipity Management. XXIV IASP World Conference on Science and Technology Parks. Conference Proceedings (Barcelona, July 2007). (Ilkka Kakon kanssa).

Konekulttuurin utopioita ja uhkakuvia. Teoksessa Ala-Korpela, Mika & Inkinen, Sam & Suna, Teemu, Kyborgin käsikirja. Havaintoja informaatiosta, ihmisestä ja koneesta, elämästä ja älykkyydestä. Helsinki: Finn Lectura 2007.


Luovan (tieto)työn haasteet. Teoksessa Inkinen, Sam & Karkulehto, Sanna (toim.), Puhepidot Tornissa ja muita näkökulmia luovien toimialojen nykyhetkeen. Oulu : Oulun yliopisto. Taideaineiden ja antropologian laitoksen julkaisuja A. Kirjallisuus 16. (toim. Sanna Karkulehdon kanssa)  

 

Luovuuden mysteeristä. Kaltio. Nuoren pohjolan kulttuurikuvastin 6/2006.

Epilogy: Dessert. Some Food and Hospitality Experiences. Teoksessa Itkonen, Matti & Backhaus, Gary & Heikkinen, V.A. & Nagel, Chris & Inkinen, Sam (eds.), The Culture of Food. The Dialectic of Material Conditions, Art, and Leisure. Jyväskylä: Univ. of Jyväskylä & Helsinki: Haaga Univ. of Applied Sciences.

Hotelli Torni sivistyksen, modernin kaupunkikulttuurin ja avantgarden asialla. Teoksessa Salo, Kimmo (toim.), Torni. Helsinki: Otava 2006.

Minne matka, elektroninen musiikki? Teoksessa Susi, Toma & Inkinen, Sam (toim.), Planet of Love Winter Festival 2006 (elektroninen versio). Helsinki: Planet of Love. www.planetoflove.fi.


Homo creativus. Havaintoja eräistä aikalaiskäsitteistä sekä luovuuden mysteeristä. Teoksessa Inkinen, Sam & Karkulehto, Sanna & Mäenpää, Marjo & Timonen, Eija (toim.), Minne matka, luova talous? Oulu: Rajalla & Oulun yliopisto & Lapin yliopisto & Taideteollinen korkeakoulu.

Eesti ja Soome – Läänemere saatusekaaslased. Teoksessa Inkinen, Sam & Heikkinen, V.A. (toim.), Eesti ja uus Euroopa. Uurimisreisil naaberrahva ajalukku ja tulevikku / Viro ja uusi Eurooppa. Tutkimusmatkalla naapurikansan historiaan ja tulevaisuuteen. Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu & Haaga Tutkimus & Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutti 2006.

Viro ja Suomi – Itämeren kohtalonyhteys. Teoksessa Inkinen, Sam & Heikkinen, V.A. (toim.), Eesti ja uus Euroopa. Uurimisreisil naaberrahva ajalukku ja tulevikku / Viro ja uusi Eurooppa. Tutkimusmatkalla naapurikansan historiaan ja tulevaisuuteen. Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu & Haaga Tutkimus & Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutti 2006.

Kouvolan Kasarminmäki 2015. “Luovan luokan” haaste: lähtökohtia dynaamisen korkeakoulukampuksen kehittämiseksi. Teoksessa Kuusamo, Altti & Inkinen, Sam & Tomperi, Sanna (toim.), KIIDE. Kulttuurisen aluekehityksen haasteita Pohjois-Kymenlaaksossa. Kotka & Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

The Integrated Media Machine. Future Trends of Digital Technology and Audiovisual Media Culture. Teoksessa Kuusisto, Rauno & Rantapelkonen, Jari (eds.), Struggling to Understand Information War. Helsinki: National Defence College, Department of Leadership and Management Studies & Department of Tactics and Operations Art.

Some Relevant Zeitgeist Issues. Aspects of the Information Society, Postmodern Media Culture and Generation Mythology. Teoksessa Lalander, Philip & Salasuo, Mikko (eds.), Drugs and Youth Cultures – Global and Local Expressions. NAD Publication numero 46. Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research (NAD) 2005.

Median ja merkitysten yhteiskunta. Havaintoja viestinnästä ja sen tutkimuksesta monikulttuurisella aikakaudella. Teoksessa Muotoilu ja media 120 vuotta. Sarja A. Oppimateriaali. Nro 9. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2005.

The “Oasis Way”. How to Improve the Productivity of a Knowledge Worker? XXII IASP World Conference on Science and Technology Parks. Conference Proceedings (Beijing, September 2005). (Ilkka Kakon kanssa).

Aikalaishavaintoja. Teoksessa Itkonen, Matti & Heikkinen, V. A. & Inkinen, Sam (toim.), Kadonneen tapa- ja ruokakulttuurin säkeet. Filosofis-esteettinen kattaus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto & Helsinki: Haaga Tutkimus & Kouvola: Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutti 2005.

Robo Sapiens. Kyberkulttuurin utopioita ja dystopioita. Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutin (European Institute for a Sustainable Information Society) julkaisu Internet-osoitteessa www.eisis.org, 2005.

The Medium is the Message? Introduction to the Cross-Media Culture. Teoksessa The Integrated Media Machine. Aspects of Future Interfaces and Cross-Media Culture (volumes 3–4). Rovaniemi: University of Lapland.

Monikulttuurisuuden haaste. Havaintoja mediakulttuurista ja sen tutkimuksesta globaalin semioosin aikakaudella. Teoksessa Kukkonen, Pirjo (toim.), MONEY. Monikielisen verkkoviestinnän yrityslaboratorio -hanke 2001–2004. Kouvolan Kasarminmäen Osaamiskeskuksen julkaisuja 1. Kouvola 2004.

Hätkähdyttävä tulevaisuus. Futurologisia havaintoja verkostojen aikakaudella. Teoksessa Heikkinen, V.A. & Inkinen, Sam (toim.), Onnistumisen taito. Majoitus- ja ravitsemisala unelmien jäljillä. Haaga-Sarja 9. Helsinki: Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu ja Haaga Tutkimus 2004.

netWork Oasis. Challenges of regional development: how to attract the “Creative Class”. Teoksessa Bergamo 2004. Regional Attractiveness in the Knowledge Economy. Proceedings. IASP International Association of Science Parks 2004. (Ilkka Kakon kanssa).

The “New Economy”: Real Substance or Just Visionary Hype? On Social Theory and Technology Rhetoric in the Digital Age. Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutin (European Institute for a Sustainable Information Society) julkaisu Internet-osoitteessa www.eisis.org, 2004. (Suvi Vaarlan kanssa)

Media Activism and Avant-Garde Trends in Kiasma. “TEMP – Temporary Media Lab” in the Museum of Contemporary Art of Finland (October 8 – November 9, 1999). Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutin (European Institute for a Sustainable Information Society) julkaisu Internet-osoitteessa www.eisis.org, 2004.

On the Electronic Zeitgeist. Aspects of the Information Society, Homo Symbolicus and the Global Village. Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutin (European Institute for a Sustainable Information Society) julkaisu Internet-osoitteessa www.eisis.org, 2004.

Cross-Media Age. Aspects of Media Cultural Trends and Digital Technologies. Teoksessa Korpiaho, Mervi & Korhonen, Mikko et al., Multi-Channel Solutions. Helsinki: IT Press 2004.

Väline on viesti? Havaintoja (digitaalisesta) mediakulttuurista ja sen tutkimuksesta. Teoksessa Abstract Book. International Summer School for Semiotic and Structural Studies. Imatra, Finland, June 3-9, 2004. Imatra: Finnish Network University of Semiotics.

Robo Sapiens. Konekulttuurin utopioita ja uhkakuvia. Teoksessa Itkonen, Matti & Heikkinen, V. A. & Inkinen, Sam (toim.), Eletty tapakulttuuri. Arkea, juhlaa ja pyhää etsimässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto & Helsinki: Haaga Research Center 2004.

Tekno, ekstaasi ja rivous – koneellisen hekuman äärellä. Teoksessa Suominen, Jaakko & Paunonen, Ulla (toim.), Digirakkaus. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja II. Turku: Turun yliopisto 2004.

Elämysyhteiskunnan Zeitgeist: havaintoja mediasta, ”sisällöistä” ja 2000-luvun aikalaiskulttuurista. Teoksessa Kupiainen, Jari & Laitinen, Katja (toim.), Kulttuurinen sisältötuotanto? Joensuun yliopiston Mediakulttuurin keskus ja Edita Publishing 2004.

Eesti ja Soome – Läänemere saatusekaaslased. Teoksessa Heikkinen, V. A. & Inkinen, Sam (toim.), Tuntunagi tundmatu. Soome–Eesti matkaradadel / Tuttunakin tuntematon. Polkuja Suomen ja Viron matkailutodellisuuteen. Haaga-Sarja 7. Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu & Haaga Research Center 2004.

Viro ja Suomi: Itämeren kohtalonyhteys. Teoksessa Heikkinen, V. A. & Inkinen, Sam (toim.), Tuntunagi tundmatu. Soome–Eesti matkaradadel / Tuttunakin tuntematon. Polkuja Suomen ja Viron matkailutodellisuuteen. Haaga-Sarja 7. Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu & Haaga Research Center 2004.

På spaning efter den tiden som är. Teoksessa Bruun, Henrik & Lindberg, Fredrik & Inkinen, Sam (red.), Framtiden i nuet. Om konsten att möta det okända. Helsinki: Söderströms 2003.

Urbs – City – Zeitgeist. Havaintoja kaupunki- ja mediakulttuurista. Teoksessa Heikkinen, V.A. & Inkinen, Sam & Kortelampi, Sari (toim.), Maine. Miten hotelli- ja ravintola-alan maine muodostuu? Haaga-Sarja 6. Helsinki: Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu ja Haaga Research Center 2003.

Robo Sapiens: konekulttuurin utopioita ja uhkakuvia. Kim-Peter Waltzerin taiteesta. Essee Robo Sapiens -taidenäyttelyä varten. Lahden taidemuseo 26.9.2003.

Median ja älymystön suhteesta. Havaintoja sivistyksestä, ”intelligentsiasta” ja julkisuuden rakennemuutoksesta. Teoksessa Inkinen, Sam (toim.), Sivistyksen haaste. Kirjoituksia kulttuurista, kasvatuksesta ja teknologiasta. Kotka & Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2003.

Sivistys median aikakaudella. Teoksessa Inkinen, Sam (toim.), Sivistyksen haaste. Kirjoituksia kulttuurista, kasvatuksesta ja teknologiasta. Kotka & Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2003.

Elämystä etsimässä. Havaintoja kameleonttikuluttajan arvoista, asenteista ja unelmista. Teoksessa Heikkinen, Vesa (toim.), Kameleonttikuluttaja ikuista mielihyvää ja unelmaa etsimässä. Sex, Food, Rock’n’Roll -seminaarijulkaisu. Tutkimusjulkaisusarja 2. Helsinki: Haaga Research Center & Haaga Ammattikorkeakoulu 2003.

Puuttuvat viestit. Tiedotustutkimus 2002:4.

The medium is the message? Eräitä huomioita mediakulttuurista ja sen tutkimuksesta. Tiedotustutkimus 2002:4.

Monikulttuurisuuden haaste. Kulttuurintutkimus 19 (2002): 3

Nykyaikoja etsimässä. Teoksessa Inkinen, Sam & Bruun, Henrik & Lindberg, Fredrik (toim.), Tulevaisuus.nyt. Riskiyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet. Helsinki: Finn Lectura 2002.

Media, Rhetoric, Utopian Thought. Some Critical Remarks on Electronic Utopias and Techno-optimistic Rhetoric. Teoksessa Nuopponen, Anita & Harakka, Terttu & Tatje, Rolf (Hg.), Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Forschungsobjekte und Methoden. Proceedings of the University of Vaasa. Reports. Selvityksiä ja raportteja 93. Vaasan yliopisto 2002.

Elämykset mediayhteiskunnassa. Havaintoja kaupunki- ja ravintolakulttuurista, sisältötuotannosta sekä kulutuksen muutoksesta. Teoksessa Heikkinen, Vesa (toim.), Dynaamista majoitus- ja ravitsemisalaa etsimässä. Tutkimuksia 1/2002. Helsinki: Haaga Research Center & Haaga Ammattikorkeakoulu 2002.

Uusmedian nousu ja (t)uho? Sisäistä kritiikkiä. Tiedotustutkimus 2001:3.

The “New Economy”: Reality or Hype? Aspects of Social Theory and Technology Rhetoric in the Information Age. Teoksessa Suoranta, Juha & Inkinen, Sam & Ylä-Kotola, Mauri (toim.), The Integrated Media Machine. Aspects of Internet Culture, Hypertechnologies and Informal Learning. Helsinki: Edita & Rovaniemi: University of Lapland 2001. (Titti Myllysen kanssa)

Anarchy, Activism, Media Content and Cultural Criticism in Kiasma. “TEMP – Temporary Media Lab” in the Museum of Contemporary Art of Finland (October 8 – November 9, 1999). Teoksessa Suoranta, Juha & Inkinen, Sam & Ylä-Kotola, Mauri (toim.), The Integrated Media Machine. Aspects of Internet Culture, Hypertechnologies and Informal Learning. Helsinki: Edita & Rovaniemi: University of Lapland 2001.

Quo vadis, mediatutkimus? Ajatuksia media- ja viestintätieteellisen tutkimuksen nykyteemoista, rajauksista ja problematiikasta. Teoksessa Inkinen, Sam & Ylä-Kotola, Mauri (toim.), Mediatieteen kysymyksiä 4. Mitä mediatiede ei ole? Rovaniemi: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta 2001 (mediatieteen julkaisuja C2).

Kekkonen, pukki paratiisissa. Teoksessa Bäckman, Johan (toim.), Entäs kun tulee se yhdestoista? Suomettumisen uusi historia. Helsinki: WSOY 2001.

Über Tekno. Ajatuksia konemusiikista, (post)modernista ja avantgardesta. Teoksessa Inkinen, Sam & Ylä-Kotola, Mauri (toim.), Semiosis – merkkien virtaa. Filosofian tohtori Altti Kuusamon juhlakirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta 2001 (taiteiden tiedekunnan julkaisuja C).

Datan, verkkojen ja maailmankylän sukupolvi. Lapset ja nuoret globaalissa informaatioajassa. Teoksessa Kangassalo, Marjatta & Suoranta, Juha (toim.), Lasten tietoyhteiskunta. Tampere: Tampere University Press 2001.

Huhtikuu on kuukausista julmin. Minne matka, Nokia-Suomi? Aktivist 04/2001.

Feminismin ja jälkifeminismin pyörteissä. Naiset, miehet, pervot ja kyborgit. Aktivist 32/2000.

Pane mua perkeleesti. Seksi ja sekoilu sukupolviongelmina. Aktivist (Helsinki) 30/2000.

“Kybermaailma” identiteetin rakentajana. Lähtökohtia, ongelmia, peruskäsitteitä. Teoksessa Tapper, Helena (toim.), Me median maisemissa. Helsinki: Palmenia-kustannus 2000.

Median ja älymystön rikoskumppanuudesta. Impose 3/2000.

Kuolema iltapäivällä: Andalucian ja thanatologian opetukset. Impose 2/2000. (M. B. Laurenin kanssa)

Finland och digital Zeitgeist. Radar 2/2000.

Linux-maa/Nokia-tasavalta. Suomalainen informaatioyhteiskunta, mediakulttuuri ja ´ajan henki´. Teoksessa TEMP – väliaikainen medialaboratorio. Helsinki: Edita/Nykytaiteen museo Kiasma 2000 (Kysymysmerkki-sarja).

Tutkimusta, uusmediaa ja kulttuurikritiikkiä. TEMP – väliaikainen medialaboratorio Kiasmassa 8.10.–9.11.1999. Teoksessa TEMP – väliaikainen medialaboratorio. Helsinki: Edita/Nykytaiteen museo Kiasma 2000 (Kysymysmerkki-sarja).

Teknokokemus ja Zeitgeist. Digitaalisen mediakulttuurin yhteisöjä, utopioita ja avantgarde-virtauksia. Acta Universitatis Lapponiensis 28. Rovaniemi: Lapin yliopisto 1999. (kaksiosainen väitöskirja: johdanto-osa & tieteelliset artikkelit)

Kybermaailma ja (uus)mediakulttuuri identiteetin rakentajana. Lähtökohtia, ongelmia, peruskäsitteitä. Verkkojulkaisu Internet-osoitteessa www.ulapland.fi/home/ttk/projekti/inkinen/index.htm, 1999

Globalisaatio, digitalisaatio ja “ajan henki”. Lähtökohtia vuosituhannen vaihteen aikalaisdiagnoosille. Teoksessa Järvinen, Aki & Mäyrä, Ilkka (toim.), Johdatus digitaaliseen kulttuuriin. Tampere: Vastapaino 1999. (2. laitos 2000)

On “Homo Symbolicus” and the Media Society. Aspects of Digitality, Hypertexts and Contemporary Media Culture. Teoksessa Suoranta, Juha & Ylä-Kotola, Mauri & Inkinen, Sam & Rinne, Jari (eds.), The Integrated Media Machine: A Theoretical Framework. Helsinki: Edita & Rovaniemi: University of Lapland 1999.

Marshall McLuhan. Johdatus tuotantoon, teoriaan ja henkilöhistoriaan. Teoksessa Inkinen, Sam & Ylä-Kotola, Mauri (toim.), Mediatieteen kysymyksiä 3. Kirjoituksia mediakulttuurista. Rovaniemi: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta 1999 (mediatieteen julkaisuja C2).

Media, sukupolvet, Zeitgeist. Johdatus “globaalia sukupolvea” ja “verkkosukupolvea” koskevaan aikalaiskeskusteluun. Teoksessa Inkinen, Sam & Ylä-Kotola, Mauri (toim.), Mediatieteen kysymyksiä 3. Kirjoituksia mediakulttuurista. Rovaniemi: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta 1999 (mediatieteen julkaisuja C2).

The Internet, “Data Highways” and the Information Society. A Comment on the Rhetoric of the Electronic Sublime. Teoksessa Inkinen, Sam (ed.), Mediapolis. Aspects of Texts, Hypertexts and Multimedial Communication. Berlin & New York: Walter de Gruyter 1999.

Kone, musiikki ja avantgarde. 20. vuosisadan konemusiikkiestetiikka ja sen avantgarde-kytkennät. Teoksessa Inkinen, Sam & Sundgren, Eva & Ylä-Kotola, Mauri (toim.), Mediatieteen kysymyksiä 2. Kirjoituksia modernista ja postmodernista kulttuurista. Rovaniemi: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta 1998 (mediatieteen julkaisuja C2).

90-luvun sukupolvikäsitteet. “G-sukupolvi” ja “verkkosukupolvi” ajan hengen ilmauksina. Teoksessa Houni, Pia & Suurpää, Leena (toim.), Kuvassa nuoret. Tampere: Tampere University Press 1998.

Nuorison röntgenkuva. X-sukupolvesta Q-sukupolveen. Nuorisotutkimus 16 (1998): 2.

Lennokasta, tulevaisuususkoista mediateoretisointia. Lähikuva 1/97.

Teknoanarkiaa ja medialapsia. Johdatus 90-luvun elektroniseen vastarintaan. Nuorisotutkimus 14 (1996): 3. (Markku Salmen kanssa)

Media aseena ja työkaluna. Hakkereita, teknohippejä ja koneromantiikkaa uuden median verkoissa. Teoksessa Tarkka, Minna & Hintikka, Kari A. & Mäkelä, Asko (toim.), Johdatus uuteen mediaan. Helsinki: Edita 1996. (Markku Salmen kanssa)

Internet, ”informaatiovaltatiet” ja tietoyhteiskunta. Kommentti elektronisen ylevän retoriikkaan. Lähikuva 1/95.

Multimediaalinen viestintä ja virtuaalitodellisuus – johdatus käsitteistöön ja problematiikkaan. Pro gradu -tutkimus. Vaasan yliopisto, viestintätieteiden laitos 1994.

Hyperteksti, postmodernismi ja viestinnän neljäs vallankumous. Teoksessa Oinas-Kukkonen, Harri (toim.), Hyperkirjallisuus nyt ja huomenna. University of Oulu, Dept. of Information Processing Science 1993. Working Papers Series B 27. (Jari Perkiömäen kanssa)

Tekno! – tanssimusiikin hiukkaskiihdytin. Teoksessa Inkinen, Sam & Salmi, Markku (toim.), Tulevaisuuden esihistoria. Helsinki: Painatuskeskus 1993. (Markku Salmen kanssa)

Virtuaalinen unelma – virtuaalitodellisuus jälkimodernina utopiana. Teoksessa Inkinen, Sam & Salmi, Markku (toim.), Tulevaisuuden esihistoria. Helsinki: Painatuskeskus 1993.

Multimediaalisen viestinnän teoreettiset lähtökohdat – abstraktit ja bibliografinen tutkimus. Vaasan yliopisto, viestintätieteiden laitos 1992.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Email: sam(at)inkinen.org
Email: sam.inkinen(at)gmail.com
© Sam Inkinen 2014
Rovanetti